MathGV

mathgv

به کمک این نرم افزار کاربر می تواند تنها با وارد کردن معادله ی توابع، نمودار توابع مختلف ریاضی را در دستگاه مختصات های متفاوتی مانند دستگاه دکارتی (X,Y)، و قطبی در دو بعد و در دستگاه دکارتی (X,Y,Z) در سه بعد رسم کند. از دیگر قابلیت های این نرم افزار، چرخاندن توابع دو بعدی در فضای سه بعدی می باشد. در محیط این نرم افزار، می توان چند تابع را به صورت هم زمان رسم و نمایش آن ها را مشاهده کرد. ویژگی دیگر آن، قابلیت ذخیره ی نمودارها با فرمت های bitmap ( bmp ), jpg یا MathGV می باشد.

 

قابلیت کاربرد آموزشی: مبحث رسم نمودارها در ریاضی دبیرستان و دانشگاه

حجم فایل:1.57MB

دریافت فایل


دسته ها :
يکشنبه دهم 9 1387
X